Νομοθεσία ΚΥΑ

 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ
ΦΕΚ 364716-10-2017

 

Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ11702)

 

Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ22467/08).

 

ΚΕΙΜΕΝΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
BEIJINGRULES
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
RIYADHGUIDELINES

 

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ
Ν. 2910/2001
ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ ΠΔ 220/2007
ΕΝΤΑΞΗ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  Ν.3386/2005
ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ

 

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

 

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ
Ν. 2447/1996

 

ΚΠΔ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ)

 

ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
Ν. 3226/2004

 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Ν. 1837/1989

 

ΠΕΡΙ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
Ν. 2734/1999

 

ΑΝΑΔΟΧΗ 
ΠΔ 86/2009

 

ΔΗΜΟΣΙΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
Ν.3528/2007

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΠΔ 36/2000

 

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Ν. 3459/2006

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΘΥΜΑΤΩΝ
ΠΔ 233/2003

 

Ορισμός μελών επιτροπής αξιολογήσης

 

Βελτιώσεις ποινικής νομοθεσίας για τους ανηλίκους δράστες. (Ν.3860 του 2010)

 

Νομοθεσία για ανηλίκους.

 

Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

 

Αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας.

 

Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα.

 

Απαγορεύσεις για την εργασία ανηλίκων.

 

Αστικοί χώροι και βία των νέων (γνωμοδότηση).

 

Πρόταση τροποποίησης Π.Δ..

 

ΠΔ 49/79 Περί λειτουργίας της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων

Χάρτης

Θα μας βρείτε

Δέγλερη 2 & Λεωφ. Αλεξάνδρας

Αμπελόκηποι Τ.Κ. 11522 - Αθήνα

 

Τηλ: 210- 8701300

 

Fax: 210- 8701329

 

sedaepimelites@hotmail.com