Μέλος του European Council for Juvenile Justice (ECJJ www.oejj.org)

Ο Σ.Ε.Δ.Α. τον Νοέμβριο του 2012 έγινε μέλος του European Council for Juvenile Justice (ECJJ www.oejj.org) που αποτελεί όργανο του Ευρωπαικού Παρατηρητηρίου για την Ποινική Δικαιοσύνη Ανηλίκων (the European Juvenile Justice Observatory www.oejj.org) με στόχο την διατύπωση συστάσεων, την ανταλλαγή πληροφοριών, την διαμόρφωση καλών πρακτικών και συντονισμένων δράσεων μεταξύ επαγγελματιών, εκπροσώπων σωφρωνιστικών διοικήσεων, πανεπιστημίων και ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης ανηλίκων στα 27 κράτη μέλη.


Στις  7,8,9/11/2012 το European Council for Juvenile Justice πραγματοποίησε την 3Η  συνάντησή του στο Λονδίνο της Μεγάλης Βρετανίας  στο πλαίσιο των δυετών συναντήσεων μεταξύ των μελών του στην οποία ο Σ.Ε.Δ.Α. εκπροσωπήθηκε από την συνάδελφο και μέλος του ΔΣ Χαρά Γαλανού.


Ο Σ.Ε.Δ.Α. αιτήθηκε και έγινε μέλος του συνδέσμου αυτού στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του ΔΣ του για την διασύνδεση του με φορείς και δίκτυα της Ευρώπης που αναπτύσσουν δράσεις, προτάσεις  και προγράμματα στο πεδίο της ποινικής δικαιοσύνης ανηλίκων.


Για περισσότερες πληροφορίες επί του δικτύου παρακαλούμε συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα του Διεθνούς Παρατηρητηρίου για την Ποινική Δικαιοσύνη Ανηλίκων-The Ιnternational Juvenile Justice Observatory  (IJJO  www.ijjo.org)


Λεπτομερής έκθεση επί της 3ης Συνάντησης του ECJJ θα ακολουθήσει σύντομα και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας.

Χάρτης

Θα μας βρείτε

Δέγλερη 2 & Λεωφ. Αλεξάνδρας

Αμπελόκηποι Τ.Κ. 11522 - Αθήνα

 

Τηλ: 210- 8701300

 

Fax: 210- 8701329

 

sedaepimelites@hotmail.com